Skip links

Nagelregulatie

 Als u een nagelbeugel ontvangen heeft die uw nagel in de groei gaat begeleiden, om ingroeien te voorkomen.

In deze folder kunt u lezen welke nazorg u krijgt.

Nazorg

Het is belangrijk de nagel en de teen waar de nagelbeugel is geplaatst dagelijks te controleren op drukplekjes, irritaties, blaarvorming en rode plekken. Heeft u vermindert gevoel of geen gevoel meer in uw voeten laat dan iemand anders uw voeten controleren.

De nagelbeugel mag geen pijn doen of irriteren anders direct contact opnemen met Pedicure Praktijk Miranda van Riel.

Om goed in de gaten te houden of de nagelbeugel werkt, worden 2 controle momenten met u afgesproken.

  • 1e controle na 3 dagen
  • 2e controle na 4 tot 6 weken

Tijdens de 2e controle wordt de vervolgbehandeling met u besproken.

Afhankelijk van de klachten kan na een periode een nieuwe beugel worden geplaatst of kan er voor worden gekozen om de beugel te laten uitgroeien.

Onderhoud

U hoeft de nagelbeugel zelf niet te onderhouden. Houd wel goed in de gaten dat de beugel niet loslaat. Mocht dit wel het geval zijn, neem dan direct contact op met Pedicure Praktijk Miranda van Riel.

Mocht u een reparatienagel van gel over de beugel hebben, dan kunt u de nagel gewoon lakken. Gebruik dan wel een nagellak remover zonder aceton om de nagellak weer te verwijderen.

Vragen en contact

Indien er nog vragen zijn of als er toch irritaties zijn dan kunt u contact opnemen met Pedicure Praktijk Miranda Van Riel, telefoon 0653212947

Miranda van Riel

Medisch Pedicure